VARFÖR MIG?
Genom åren har jag tillfört nya sätt att tänka, effektiviserat marknads- och kommunikationsarbetet, samt hjälpt företag att positionera sig på rätt sätt. Jag kombinerar min kunskap i kommunikation, marknadsföring, språk och försäljning, med vetgirighet och stark drivkraft. Jag har en stark tvärfunktionell samverkansförmåga, och ser begrepp som affärsmässig användbarhet, hur man hjälper varandra till framgång, samt kreativ problemlösning, som de framgångsfaktorer jag bidrar med i arbetslivet.


 

ERFARENHET
Communication & MediaProject AB, konsult & projektledare, juli 2014 -
CMP hjälper företag att nå sina marknads- och kommunikationsmål. Som konsult, har jag i nära samarbete med kunden, hittat rätt lösning med kundens behov i fokus. Jag har huvudsakligen tagit mig an projekt som; internetkommunikation, marknads- och kommunikationsstrategi, samt framtagning av tryckt marknadsmaterial.


Osby Kommun - Ekbackeskolan
, lärare i svenska och svenska som andraspråk, nov 2013 - jun 2014
Ekbackeskolan i Osby har idag två yrkeshögskoleutbildningar, vuxenutbildning på grundläggande och gymnasienivå, samt vanligt gymnasium med flera olika inriktningar. Eleverna utvecklar sin teoretiska och kommunikativa förmåga i svenska genom studier av litteratur, grammatik samt muntlig och skriftlig träning. Min roll har varit att undervisa, motivera och ge eleverna verktyg för att utveckla sin språkliga förmåga i svenska, samt förbereda dem inför högre studier.

Osby Kommun - YH International
, utbildare och föreläsare i marknadsföring, marknadskommunikation och design, sep 2011 - nov 2013
YH International i Osby är en yrkeshögskola som utbildar internationella företagssäljare och marknadsförare. Studenterna får möjlighet att utveckla såväl sin praktiska som teoretiska förmåga genom föreläsningar, arbetsgrupper och tre praktikperioder kallat LIA (Lärande i arbete). Efter fullgjord yrkeshögskoleexamen, har studenterna en konkurrenskraftig verktygslåda med sig ut i ett ständigt föränderligt näringsliv. Min roll har varit att inspirera och motivera studenterna att se en naturlig koppling mellan teori och verklighet. Som utbildare har jag även varit handledare för studenterna under deras examensarbeten.

Communication & MediaProject AB, konsult & projektledare, maj 2009 - aug 2011
CMP hjälper företag att nå sina marknads- och kommunikationsmål. Som konsult, har jag i nära samarbete med kunden, hittat rätt lösning med kundens behov i fokus. Jag har huvudsakligen tagit mig an projekt som; internetkommunikation, marknads- och kommunikationsstrategi, samt framtagning av tryckt marknadsmaterial.

Alfa Laval Lund AB, e-business & marketing coordinator, maj 2008 - maj 2009
Alfa Lavals tre huvudområden är värmeöverföring, separation och flödeshantering. Alfa Laval är ett modernt kunskaps- och industriföretag med kunder i mer än 100 länder. Jag projektledde och utvecklade avdelningens sälj- och beräkningsverktyg, ansvarade för segmentets intranät, trycksaker samt arbetade med säljkanalverksamhet. I mitt säljkanaluppdrag ansvarade jag för e-learning, och tog fram en uppskattad och kostnadsbesparande instruktionsfilm för segmentets kunder och säljbolag.

AB Svensk Upplysningstjänst, företagssäljare B2B, sep 2003 - sep 2005
Svensk Upplysningstjänst (heter idag Syna) är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och grundades 1947. Som företagssäljare använde jag min förmåga att lyssna till, och analysera kundernas behov. Jag bearbetade huvudsakligen nya kunder, med framgångsrika försäljningsresultat.


IB InfoBroker AB
, massmediaresearcher, IT-ansvarig, webprojektledare, feb 2002 - jul 2002
IB InfoBroker var ett svenskt massmediaföretag, med fokus på länderna i tidigare östeuropa. Företaget producerade en massmedieförteckning på CD-Rom. Som massmediaresearcher var en av mina uppgifter att underhålla kontakten med journalister och universitet, för att säkerställa informationsinhämtningen. Mitt uppdrag innebar även resor i tidigare östeuropa samt ansvar för företagets IT- och weblösningar.

Waymaker AB, massmediaresearcher, IT-ansvarig, databasutvecklare, jan 1998 - nov 2001
Under en 30-årsperiod producerade företaget "Svenska Massmedier och deras Medarbetare", vilken i branschen räknades som Sveriges massmediabibel. Från början producerades denna förteckning i form av en 1000-sidig katalog, men vid mitt inträde i företaget gick vi även över till CD-Rom, samt tog med övriga nordiska länder. Mitt ansvarsområde spände över såväl journalistkontakter som databasutveckling och underhåll. Jag ansvarade även för företagets IT-lösningar och teknisk support.


 

UTBILDNING
Dublin Business School
[Bachelor of Arts in Marketing 180 ECTS], sep 2005 - nov 2008
Bachelor of Arts in Marketing (Hons), HETAC awardment body. Internationell civilekonomutbildning, med huvudinriktning marknadsföring och särskild inriktning på marknadskommunikation. Utbildningen omfattade följande områden; Strategic Business Management, Human Resource Management, International Marketing, Marketing Communications och Services Marketing. Examensarbete i integrerad marknadskommunikation: "IMC to promote Open Source Solutions" År ett och två, genomfördes på IHM Business School i Malmö.

Högskolan Kristianstad
• Juridik [7,5 ECTS], maj 2007

Lunds Universitet
• Tyska [30 ECTS], jan 1999 - jun 1999
• Engelska [60 ECTS], jan 1997 - dec 1997


 

AFFÄRSPRAKTIK
Toyota, feb 2007 - sep 2007
Mitt uppdrag spände över marknadspositionering, marknadskartläggning, undersökningar samt flertalet event-marketing-uppdrag i Malmö / Lund-regionen. Under min affärspraktik blev jag även erbjuden extraarbete med olika event, på helger och vid ledighet. Jag genomförde framgångsrikt en positioneringsanalys åt företaget, där mina rekommendationer resulterade i förstärkt varumärkesmedvetenhet hos presumtiva kunder.

Aspekta
, sep 2006 - nov 2006
Jag fick göra research inför nya projekt, deltog vid projektmöten samt ökade min kunskap i modern PR och marknadskommunikation.

Manpower
, feb 2006 - apr 2006
På Malmökontorets teknik- och logistikavdelning, fick jag vara med i rekryteringsprocessen av nya medarbetare. Jag fick träffa nya och befintliga kunder och hade även en aktiv roll i arbetsgrupper och vid projektmöten.


 
SPRÅKKUNSKAPER
Svenska
- modersmål
Engelska
- flytande
Tyska
- god
Danska
- god
Turkiska
- nybörjarnivå
ÖVRIGT
Jag har B-körkort och egen bil.
Militärtjänst -gruppbefäl i marinens kustartilleriregenmente i Karlskrona.
Jag är aktiv i föreningsverksamhet och har stor erfarenhet av styrelsearbete.
Avancerad användare av Adobe-, Apple- och Microsoftprodukter.
Referenser lämnas på begäran.

 

SÄRSKILD KOMPETENS
Jag är professionell användare av Adobe Creative Suite och har nästan 20 års samlad erfarenhet av att ta fram tryckt marknadsmaterial. Till exempel nyhetsbrev, medlemstidningar och annonser. Jag är väl bekant med Microsoft Frontpage (och driver sedan många år fasta webprojekt), Microsoft Office och liknande program. Jag har även undervisat och hållit arbetsgrupper i dessa program på yrkeshögskolenivå.


 

VAD ANDRA SÄGER OM MIG
"Jens har en förtjänstfull personlighet präglad av målmedvetenhet och struktur. Han åstadkommer resultat med en positiv inställning. Han tar sig an uppgifter med entusiasm och är inte rädd att använda sin kompetens inom nya områden".

Ulf Lindström - Sourcing Manager på Alfa Laval


"
Du är kreativ och ser möjligheter i de flesta situationer. Din inställning till problem, är att hitta sätt att vända dem till möjligheter. Du är återhållsamt kritisk och ser hot och fallgropar på ett tidigt stadium. En starkt kreativ sida kombinerat med att vara noggrann och analytisk, ger dig en strategisk klarsynthet. Du är målinriktad och har en förmåga över genomsnittet, att tidigt upptäcka avvikelser".

Roger Gustafsson - VD på
ULTIMAT™ Rekrytering


"Jens utgjorde ett värdefullt bidrag till vår marknadsföringsutbildning med sin förmåga att presentera marknadskommunikation på strategisk nivå, vilket ledde vidare till livskraftigt taktiska marknadskampanjer genom hands-on-produktion av marknadsmaterial med hjälp av Adobeverktygen. Som medlem av YH International-teamet, är Jens aldrig rädd att ge uttryck för sin egen syn och egna idéer på ett respektfullt och kreativt sätt vilket har hjälpt oss att utveckla nya handlingskraftiga arbetssätt inom ramen för utbildningen. Mångordig och flerspråkig – en språkbegåvning med föredömlig förmåga i engelska och tyska och kan beställa en öl och dra ett skämt på 27 olika språk (har jag hört). Rolig att umgås med och bidrar till en stimulerande och angenäm arbetsmiljö".
 
Paul Phillips - Utbildningsansvarig på YH International         
 


jens@hallstroem.eu
www.hallstroem.eu
Runslingan 22 A
SE-224 77 Lund
tel +46 (0)46-780 02 36
mobil +46 (0)70-535 72 36